Valpar väntas

VALPAR/Valpar väntas                                                                                                   

Ni som förmedlar/försäljer valpar måste lämna uppgifter med namn och adress på valpköpare till medlemsansvarig så att vi får med dem i vårt medlemsregister för att säkerställa en fortsatt positiv medlemsutveckling.


Tack på förhand/Jan-Erik

Maj


J SE44418/2012 Venadalens Molly


Hane ej bestämd


Molly är utställd, jaktprovsmeriteradoch HD röntgad.


Rudy Runfors 044-44206


Tezz är parad 7 mars

Båda hundarna är utställda, jaktprovsmeriterade och HD röntgade.


Mats Strandkvist

070-2609690

Izzy är parad 18 mars


Båda hundarna är utställda, jaktprovsmeriterade och HD röntgade.


Thomas Pettersson

070-6260126

018355658@telia.com


Domarreferens

Mikael Löfberg  076-1914242


Maj

Tova är parad 9/5


Båda hundarna är utställda, jaktprovsmeriterade och HD röntgade.


Björn Nordström

070-623 54 95

webmaster@luzernerringen.se