Hur går ett jaktprov till?

Tävlingar/Hur går ett jaktprov till

Hur går ett jaktprov till?

Jaktprov genomförs ungefär som vanlig jakt. Priset bestäms av drevtid och de jaktegenskaper som hunden visar under provdagen. För de olika prisvalörerna krävs dessa effektiva drevtider:

- 1:a pris 120 min
- 2:a pris 80 min
- 3:e pris 40 min


Effektiv drevtid innebär att tappter längre än 5 min frånräknas. Tappt över 60 min räknas som dödtappt. Provdagen omfattar minst 5 tim. Efter upptag har hunden 4 tim på sig att arbeta. Öppenklassprov omfattar en dag, medan elitklassprov genomförs under två provdagar i följd. Andra provformer är särskilt rävprov på spårsnö och rådjursrenhetsprov.Du kan starta på din egen jaktmark tills hunden erövrat 1:a pris. Stövare behöver inte ha pris på utställning för att delta i jaktprov. Hund som startar i marker där det finns rådjur, måste i praktiken vara rådjursren.


Här finner du jaktprovsregler

http://www.stovare.se/document/Drevprovregler_faststallda_av_SKK_Jhk_2016-11-09.pdf


Källa

http://www.stovare.se/jaktprov_gartill.asp

Championatregler

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

Ett 1:a pris i *elitklass samt lägst ett 2:a pris i öppenklass alternativt 1:a unghundsklass erhållet på barmark.Alternativt vid 0 pris elitklass på barmark med lägst 2:a pris under en dag eller vid 3:e pris elitklass på barmark med lägst ett 2:a pris under en dag.Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

*Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl eller ett 1:a pris ökl jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår alternativt ett 1:a pris i ökl och ett 1:a pris i ukl eller 1:a pris ukl jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.

Jaktprovschampionat SE J (räv)

Ett förstapris i elitklass på särskilt rävprov samt lägst ett 2:a pris alternativt 1:a unghundsklass på särskilt rävprov erhållet på barmark. Alternativt vid 0 pris elitklass prov särskilt rävprov på barmark med ett lägst 2:a pris under en dag eller vid 3:e pris elitklass särkilt rävprov på barmark med lägst ett 2:a pris under en dag.

Championat Svenskt utställningschampionat, SE UCh

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkur-rensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat vid officiell utställning inom SvStK. Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Ett 1:a pris i elitklass samt lägst ett 2:a pris i öppenklass alternativt 1:a unghundsklass erhållet på barmark. Alternativt vid 0 pris elitklass på barmark med lägst 2:a pris under en dag eller vid 3:e pris elitklass på barmark med lägst ett 2:a pris under en dag eller finskt jaktprovs-championat eller norskt jaktprovschampionat. Utställningschampionat SE U(räv)Ch: Tilldelas hund som erhållit samtliga championatgrundande provmeriter på räv.

Källa:

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf

webmaster@luzernerringen.se