Medlemstidning

FÖRENINGEN/Medlemstidning                                                                                           

Luzernerringens medlemstidning Luzernerstövaren kommer ut 2 nr per år.


Tidningen bygger till stor del på det material som Luzernerringens medlemmar skickar in.Småberättelser,bilder,jaktprov/utställningsresultat m.m vill vi ha i massor!Så tveka inte att skicka in material.


Stort som litet material är välkommet.


Material skickas till:

Mail: webmaster@luzernerringen.se


Redaktör

Malou Kjellsson

Eksjöhult, Stenlyckan 1

590 53 Ulrika

070-251 51 62

malouk@telia.com


TIDNINGEN SKA NU VARA UTE

HOS ALLA BETALADE MEDLEMMAR


TREVLIG LÄSNING!

Har du betalat medlemsavgift men ändå inte fått tidingen?

Ta kontakt med medlemsansvarig Jan-Erik Jansson

070-390 26 25

suppleant1@luzernerringen.se

2020-04-08


webmaster@luzernerringen.se