Medlemstidning

FÖRENINGEN/Medlemstidning                                                                                           

Luzernerringens medlemstidning Luzernerstövaren kommer ut 2 nr per år.


Tidningen bygger till stor del på det material som Luzernerringens medlemmar skickar in.Småberättelser,bilder,jaktprov/utställningsresultat m.m vill vi ha i massor!Så tveka inte att skicka in material.


Stort som litet material är välkommet.


Material skickas till:

Mail: webmaster@luzernerringen.se


Redaktör

Malou Kjellsson

Eksjöhult, Stenlyckan 1

590 53 Ulrika

070-251 51 62

malouk@telia.com


!!MATERIAL TILL TIDNINGEN!!


Deadline för tidningen är 15 mars och tidningen förväntas att komma ut 15 april.


Materialet skickas till webmaster@luzernerringen.se

webmaster@luzernerringen.se