Statistik

LUZERNERRASEN/Statistik                                                                                                 För dig som gillar statistik - och framför allt för dig som jobbar med avel av luzernerrasen bjuds här en hel del statistik, framtagen av Mats Olsson och

med www.skk.se och www.stovare.se som källa.


Statistik - kullstorlekar och antalet kullar av Luzernerstövare födda

i Sverige, Schweiz och Norge.


Sverige

År

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medel

Kullar

12

11

11

9

7

12

5

4

8

7

8,6

Kullstorlek

4,8

5,5

5,2

3,4

5,6

4,5

3,6

5,8

3,9

5,3

4,8


Schweiz

År

2008

2009

2010

2011

2012

Medel

Kullar

11

6

3

4

3

5,4

Kullstorlek

4,5

4,5

4

5,8

5

4,8


Norge

År

2008

2009

2010

2011

2012

Medel

Kullar

4

4

5

5

3

4,2

Kullstorlek

4

3,5

4

4

4,8

4,3


Av totalt 50 kullar under tidsperioden år 2008-2012 har 38 tikar och 29 hanar

används i den Svenska aveln. Medeltalet för inavel ligger på 1,3 % för perioden.


Källa: www.skk.se

www.laufhund.ch/ccc/slc.htm

www.nkk.no


2012-12-05 Mats Olsson


Statistik - födda valpar och antal valpkullar

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medel

Antal Kullar

15

12

11

11

9

8

12

5

4

8

7

9,3

Antal Valpar

73

57

61

57

31

42

44

18

29

31

40

43,9

Valpar per kull

4,9

4,8

5,5

5,2

3,4

5,3

4,5

3,6

5,8

3.9

5,3

4,7


Statistik - hanhundsanvändning

År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total antal kullar/fördelat på antal hanar

15/10

12/11

11/8

11/7

9/8

8/6

12/10

5/5

4/4

8/7

7/7


Statistik - Mankhöjden på utställda hundar

Mankhöjd cm

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Hanar0

0

0

2

3

8

6

6

3

3

0

Tikar

1

0

2

4

8

6

4

8

2

1

029 hanar och 36 tikar, unika hundar är utställda 2012


Hundar utställda fler en en gång är ett snitt taget på deras mankhöjd och hamnar snittet på en halv centimer har de flyttas upp till närmaste heltal.

Statistik - Export Norge, Registreringar SKK, Resultat HD-röntgen, Jaktmeriter


(HD 2012-11-15 - JM 2012-03-15)

Sverige

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totalt

Export Norge

2

4

3

1

0

8

5

7

6

0

36

Reg (imp)

72

91

48(4)

57(3)

53(1)

74(1)

55(3)

64(3)

63(1)

31

608(16)

Antal röntgade

20

23

13

14

17

16

13

10

17

1

154

Antal röntgade %

28%

36%

27%

25%

32%

22%

24%

16%

17%

3%

25%

HD Ua

15

21

9

752

HD A

1

6

2

4

9

9

9

6

7

1

54

HD B

3

5

2

2

6

4

3

4

7


36

HD C

1

12

3

1


2


10

HD D
1
HD E
HD-frekvens %

5%

3%

0%

7%

12%

19%

8%

0%

12%

0%

8%

Antal jaktm

20

21

10

14

17

15

5

2

5

0

109

Jakt. %

28%

23%

21%

25%

32%

20%

9%

3%

8%

0%

18%

webmaster@luzernerringen.se