Norska Luzernerringens 25-årsgåva

VANDRINGSPRISER/ Norska Luzernerringens 25-årsgåva                                               


Statuter för vandringspris skänkt av Norska Luzernerringen


Priset tilldelas den Luzernstövare som erhållit de sammanlagt högsta egenskaps poäng på hare vid två provdagar under en säsong.


1. Öppen klass eller elitprov en av provdagarna ska resultera i ett 1: pris ökl på barmark.


2. Vid lika tilldelas den hund/tik med lägst ålder vid sista medräknade

provtillfället.


3. Efter 8 år tillfaller priset den hund/tik som erhållit de sammanlagt högsta poängen enligt ovan, vid lika poäng tillfaller priset den hund/tik med lägst ålder vid det sista medräknade provtillfället.


5. Om en hund/tik erhållit priset mer än en gång får alla poäng sammanräknas.


6. Priset vandrar mellan 2015/16 – 2023/24.


7. Priset delas ut för alltid vid Svenska Luzernerringens årsmöte 2024.


Tävlingskommiten

VINNARE

2019/2020

SE17793/2018 Axemmy's Swea

Ägare Fam.Fritz

Ulrika

2018/2019

SE10431/2014

Axemmy's Azton

Ägare

Katarina & Erik Ådahl

Gäddede

2015/2016

SE10432/2014

Axemmy´s Hilda

Ägare Fam.Fritz

2017/2018

Blåsåsens Anja SE30753/2011

Ägare Wallis Widell

webmaster@luzernerringen.se