Nytt från tävlingskommitén

TÄVLINGAR / Nytt från tävlingskommitté

Information Vandringspris


På årsmötet 2018 kommer några vandringspris att delas ut för alltid då dom vandrat sina år eller att någon hundägare lyckas fylla dom statuter som blev skrivna när priset instiftades.


På grund av det blir det två st vandringspris mindre att tävla om under pågående säsong, och förhoppningsvis redan till säsong 2018-2019 hoppas vi att dom är ersatta med nya vandringspris där även vissa statuterna har ändras då vi fått reviderade jaktprovsregler.


Unghundspriset har vandrat sina år och delas ut för alltid men kommer att ersättas med ett nytt pris, där statuterna ändras till att hunden inte får vara äldre en 36 mån provdagen då resultatet erhållits. Inteckning utdelas till den Luzerner som under jaktprovssäsongen 1/9 – 28/2 erhållit högsta resultat av drevtid och egenskapspoäng vid genomfört Ökl- prov( Ekl prov räknas som två Ökl prov.) Vid lika poäng tillfaller priset den yngsta hunden. Efter sex år delas priset ut för alltid till den hunden som haft högsta poängen, vid lika går yngsta hund vid provtillfället före, vid lika ålder avgör lotten.


Vandringspriset (Norska kannan) som skänktes till Svenska Luzernerringen från Norska Luzernerringen till klubbens 20 års jubileum erövrades för alltid av Himdalens Frazze och återskänktes till klubben av Anders Krone som även satt nya statuter för priset. Stort tack Anders


Nya statuter för priset : Priset ska vara ett ständigt vandrande pris och skall tilldelas bästa Luzernerstövare i unghundsklass (UKL 12-24 mån) för att priset ska kunna delas ut krävs minst att ett Ukl 3 pris erhållits


Rangordning : 1. Prisvalör 2. Egenskapspoäng 3. Längsta drevrepris 4. Ålder där lägst ålder rankas högst.


Asle Wik och Arne Westers vandringspris delas ut för alltid 2018 då det finns en hundägare som uppfyllt statuterna


Tavlan Bo Palmqvists minne har vandrat i 10 år och delas ut för alltid 2018 till den hundägare som har flest inteckningar


Tävlingskommitte
Meddelande från styrelsen


Genom detta hoppas vi få flera intresserade att anmäla sig till jaktprov och de har då möjlighet att få sin hund jaktprovsmeriterad. Utan meriterande hundar går inga till avel och luzernerrasen minskar drastiskt.


Betalar lokalklubben första startavgiften så står Luzernerringen för den andra starten.

Kontakta vår kassör Weine Öberg efter genomfört prov så får ni startavgiften tillbaks.


Vid frågor kontakta tävlingskommittén.


Lycka till på ert första Jaktprov!

Mattias påminner om ......


att man måste vara medlem vid provtillfället för att kunna tävla om vandringspriser och kvalificera sig till Luzernerkamp eller landskamp.

webmaster@luzernerringen.se