Avelsprogram

VALPAR/Avelsprogram                                                                                                           Vid styrelsemöte den 8 oktober 2011 fastställde styrelsen nedanstående avelsprogram som Luzernerringens program för avel:


Uppdaterad info gällande höftledsdysplasi 2019-12-17


Luzernerringens Avelsprogram


Avelsprogrammet bygger på följande principer


Avelsanvändning


Enskilda djur skall inte användas för mycket i avel. Det finns inte någon individ, som inte har några negativa anlag. En annan effekt av överanvändning av individer är att den genetiska mångfalden minskas.


Avelsetik

 

 • Tikars användning begränsas till tre kullar.


 • I det genetiska läge stövarraserna befinner sig, skall utavel eftersträvas d v s ingen avelsrekommendation på kull som överstiger 2.5% inavelsgrad.


 • Omparning skall ej ske.


 • Inga kända ärftliga defekter hos hane eller tik som skall användas i avel


 • Hanar som är sunda och friska och som uppfyller vissa jaktliga och exteriöra krav ska prövas i avel i ett begränsat antal parningar. Därefter sätts de på väntelista och används till fortsatt avel endast under förutsättning att de första kullarna givit jaktprovsmeriterad avkomma och att defekter i större omfattning ej förekommer. • För hundar, som har avkommor med epilepsi eller epilepsiliknande anfall, PDA eller annan hjärtsjukdom, kryptokism eller höftledsdysplasi gäller nedanstående hälsoprogram. Uppträder andra hälsoproblem, som t.ex. infektionskänslighet eller svårigheter vid parning och valpning skall detta uppmärksammas i avelsarbetet.

Där kända defektnedärvare finns bakåt i planerad kull, skall tillses att samma anlag ej finns på både far och mor-sidan (Dubblering av anlag).


Hälsoprogram


 • För epilepsiliknande anfall innebär att:

Hund som själv har ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


 • Hund som lämnat avkomma med ep-liknande anfall skall ej användas i avel.


 • Hund vars ena eller båda föräldrar haft ep-liknande anfall skall ej användas i avel.

I denna grupp hundar är 100% anlagsbärare


 • Kullsyskon till hund med ep-liknande anfall skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är 75% anlagsbärare


 • Halvsyskon till hundar med ep-liknande anfall skall om möjligt undvikas i avel.

Av dessa hundar är 50% anlagsbärare


För PDA eller annan hjärtsjukdom gäller.

Om mer än en (1) avkomma drabbas, skall föräldradjur ej vidare användas i avel.

Kullsyskon kan med stor försiktighet användas, om det anses tillföra rasen andra positiva effekter.


Där kryptokism förekommer skall följande gälla.

Om mer än en (1) hane i kullen är kryptokid, skall far, mor och kullsyskon ej användas vidare i avel. Om någon enstaka hane drabbas, i någon kull, kan övriga i kullen eller far och mor, med stor försiktighet användas. • För höftledsdysplasi gäller följande (UPPDATERAD INFO) 2019-12-17


Svenska Luzernerringen har beslutat att avelsrådet inte kommer kräva känd HD status på hundar som vill användas inom avel. Den schweiziska stövaren, dit luzernerstövaren hör har aldrig haft det kravet från Skk för att registrera valpar. Det har däremot några andra stövarraser haft.

Vi har därför frivilligt följt Skk regelverk. Vi har däremot inte sett någon effekt av att avla på hundar med känd HD status, det föds fortfarande hundar med varierande grader av HD defekter.

Dock är det väldigt ovanligt att hundar drabbas av någon form av hälta pga av höft defekter.

Svenska stövareklubben har skickat in ansökan om att frångå känd HD status för dom stövarraser som har det kravet för avel. Ni måste därmed inte röntga er hundar för att dom ska kunna användas i avel.

Har ni några frågor, så kontakta avelsrådet eller ordföranden.


 • För övriga defekter enligt avelsrådets instruktion.


 • Valpkull skall veterinärbesiktigas före leverans.


O B S. Påminner ännu en gång om att utavel har hög prioritet vid planering i avelsarbetet, högre än utställnings eller jaktprovsmerit. En förstapristagare kan vara en bättre nedärvare än en champion. • Importerad hund eller tik som kommer från land utanför Skandinavien, kan få en parning rekommenderad utan jaktprovsmerit (gäller endast en valpkull), övriga kriterier skall vara uppfyllda.


Kontakta avelsråd före parning.


Luzernerstövare


Hane: jaktprovsmeriterad, Good ökl/ukl utställning.


Hunden testas i 2-3 kullar, sätts därefter på väntelista.


För att användas ytterligare fordras: Jaktprovsmeriterad avkomma. Hane högst 5 kullar.


Tik: Jaktprovsmeriterad, Good ökl/ukl utställning. Tik högst 3 kullar.

 

Eventuellt. defektförekomst se hälsoprogram


2011-10-08 Luzernerringens Styrelsen.


 

webmaster@luzernerringen.se