Asle Wiks & Arne Westers pris

TÄVLINGAR/Asle Wik &Arne Westers pris                                                                         

Deles ut til den Luzernerstøver med høyeste poengsum på jaktprøve.

Ved lik sum gjrlder høyeste premering ved utstilling.

Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre hund.


Vinnes 3 ganger av samme eier med minst 2 forsjellige hunder till odel og eie.


Deles ut ved samlingen.


/Asle Wik & Arne Wester


Asle Wik och Arne Westers vandringspris delas ut för alltid 2018 då det finns en hundägare som uppfyllt statuterna.


VINNARE

2017/2018

Axemmy´s Hilda

SE10432/2014

Ägare Fam.Fritz

Delas ut för alltid till Fam Fritz

2015/2016

Axemmy´s Hilda

SE10432/2014

Ägare Fam.Fritz


2014/2015

Axemmy´s Wirre

Ann-Gerd & Lars-Ove Fritz

webmaster@luzernerringen.se