Medlemstidning

FÖRENINGEN/Medlemstidning                                                                                           Luzernerringens medlemstidning Luzernerstövaren kommer ut 4 nr per år varav ett är dubbelnummer.


Tidningen bygger till stor del på det material som Luzernerringens medlemmar skickar in.Småberättelser,bilder,jaktprov/utställningsresultat m.m vill vi ha i massor!Så tveka inte att skicka in material till Isabel (Issa) Sjöberg som är redaktör.


Stort som litet material är välkommet.


Material skickas till:

Mail: redaktor@luzernerringen.se


Redaktör

Isabel Sjöberg

Valfiskens gata 856

136 64 HANINGE

Tel. 08 741 05 59 alt 070453 74 99


 


Föreningen har också en redaktionskommitté som jobbar med att plocka fram material men som också kan hjälpa till med att sammanställa material från dig om Du själv tycker det är bökigt att skriva. Ta gärna kontakt med någon i kommittén för att ge förslag på innehåll eller för att få hjälp att sammanställa ditt materia

Ewa Lisa Forsmark

Tel.: 070-6845009

jerryf@live.se

Urban Nyberg

Tel. 0613 105 70 alt 073279553

mail: urban.nyberg@live.se

Lars Johansson

Tel. 0525 334 26 alt. 070 848 72 20

mail: lars.johansson.h-sund@telia.com

 

webmaster@luzernerringen.se