Axemmy's Walle

TÄVLINGAR / Liverapportering                                                                                           

NO58177/2010 Axemmy's Walle
Ägare Vidar Salvesen Grimstad

Dag 2

08.00 Walle är släppt,det regnar och har regnat hela natten.

08.46. Walle går på slag

10.06. Walle kämpar på med slaget.

10.51 Har lämnat slaget och dragit en runda och kommit på nya slag 1 km längre bort.

14.31 Walle kopplad 14.25 och provet avslutat.

Dag 1

Walle gör sig redo för släpp.

08.00 Walle är släppt.

08.59. Walle söker på bra men ännu inga slag.

09.21 Går på slag

10.14 Walle går fotfarande på slag.En spänd hundägare som väntar på upptag.

11.10 Inget upptag ännu men Walle kämpar på med slagen verkar som det är dålig vittring idag kom ner mycket dimma på morgonen.

12.02 Walle driver

14.47 Kopplad och provet bryts för dagen. Walle har prisdrev på hare.

webmaster@luzernerringen.se