Jaktprov

Tävlingar/Jaktprov                                                                                                                 


Meddelande från styrelsen


Tidigare har startavgiften på SM sponsrats av Luzernerringen.Detta ändras till att de som startar på sitt första jaktprov med sin hund får startavgiften betald av föreningen.

Genom detta hoppas vi få flera intresserade att anmäla sig till jaktprov och de har då möjlighet att få sin hund jaktprovsmeriterad. Utan meriterande hundar går inga till avel och luzernerrasen minskar drastiskt.


Betalar lokalklubben första startavgiften så står Luzernerringen för den andra starten.

Kontakta vår kassör Weine Öberg efter genomfört prov så får ni startavgiften tillbaks.


Vid frågor kontakta tävlingskommittén.


Lycka till på ert första Jaktprov!

Här hitar du jaktprovsresultat,klicka på bilderna ovan för att komma vidare till den statistik du vill ta del av.

webmaster@luzernerringen.se